O firmie Uslugi Kontakt

Oferujemy usługi:
         - Wywozu nieczystości płynnych,
         - Czyszczenia i udrażniania kanalizacji,
         - Bezpyłowego czyszczenia i mycia elewacji,
         - Recyklingu i utylizacji odpadów stałych,
         - Rekultywacją nieużytków,
         - Budowa i obsługa wysypisk,
         - Projektowania i budowy terenów zielonych,
         - Robót ogólno budowlanych

Posiadamy specjalistyczny sprzęt do świadczenia ww usług:

Samochód marki Mercedes-Benz (WUKO) wraz ze Specjalistycznymi urządzeniami do czyszczenia hydrodynamicznego typu Pyton 140 wyposażonych w szeroki asortyment dodatkowy jak:
- głowice czyszczące
- inżektory
- wycinarki korzeni

mercedes sprinter WUKO
IvecoIvecoSamochody specjalne marki IVECO do wywozu nieczystości płynnych oraz udrażniania kanalizacji
Mobilny zestaw do wysokociśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji zainstalowany na samochodzie Mercedes Sprinter wraz ze Specjalistycznymi urządzeniami do czyszczenia hydrodynamicznego wyposażonych w szeroki asortyment dodatkowy jak:
- głowice czyszczące
- inżektory
- wycinarki korzeni
Parametry posiadanego sprzętu pozwalają na wykonywanie prac zimą do -15o C

urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania
©paskud