O firmie Uslugi Kontakt


Zapraszamy do kontaktu z nami.

Odpowiemy na wszelkie pytania i zaproponujemy rozwiązanie sprostające Państwa oczekiwaniom.

Nasz adres:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe
"EKOROBUD" Spółka Cywilna J. Wróbel & W. Drzyzga
ul. Bytomska 145
41-940 Piekary Śląskie


tel/fax +48 (0)32 767-91-00
e-mail:

Jak do nas trafić

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
w firmie EKOROBUD.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno- Handlowe „ EKOROBUD” Spółka Cywilna  w Piekarach Śląskich z  siedzibą w Piekarach Śląskich  przy ul. Bytomskiej 145  zwane dalej  EKOROBUD .
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@ekorobud.pl ,
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach prowadzonej przez EKOROBUD działalności gospodarczej.
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 • realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 • Ubezpieczenia odo odpowiedzialności cywilnej i innych
 • rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i e,
 • oraz innych sprawach związanych z prowadzoną działalnością
 •  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez EKOROBUD  następującym podmiotom: kancelariom  świadczącym obsługę prawną, ubezpieczycielom, przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji w Bytomiu i Piekarach Śląskich.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W przypadku, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Decyzje podejmowane wobec Państwa nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym, nie będzie stosowane profilowanie.

 

©paskud